> SPORTKINÉ

Sportletsels? Maak ze verleden tijd!

TIJDELIJKE PATIENTENSTOP

Sportrevalidatie


Aangezien sport een optimaal harmonisch functioneren vraagt van het lichaam en het bewegingstelsel, kunnen Manuele Therapie & sportrevalidatie via een actieve aanpak bijdragen tot een zeer goede oorzakelijke oplossing van de klacht met duurzame resultaten tot gevolg en autonomie voor de patiënt.

FUNCTIONELE TRAINING

Functionele training maakt gebruik van houdingen en bewegingen die zeer sportspecifiek zijn of vaak voorkomen in het dagelijkse leven. Oefeningen met fitnesstoestellen focussen vaak slechts op 1 enkele spiergroep. Bij functionele training daarentegen worden volledige spierkettingen getraind. Het correct uitvoeren van deze natuurlijke bewegingen vereist een intensieve begeleiding. Er wordt dus steeds geoefend onder leiding van een therapeut. Elke patiënt heeft daarbij, afhankelijk van het probleem, een individueel programma. Tijdens de training wordt de belasting progressief verhoogd. Hierdoor krijgt het lichaam een hogere belastbaarheid en wordt de patiënt minder blessuregevoelig. Functionele training is een belangrijk aspect van rugtraining en sportrevalidatie.

Ellen Alaert & Jirka Hiers nemen deze sportkiné-behandelingen, begeleiding van de oefeningen en opvolging ter harte.

Wat is sportkinesitherapie?


Dit in combinatie met stabilisatietraining, sportspecifieke trainingsoefeningen, medische trainingstherapie, core stability, kinesiotaping, myofasciale therapie en een goed opgevolgd thuis-oefenprogramma. Ook aanpassingen aan werksituatie (ergonomie), rugschool tips en oefeningen ter versterking van de verzwakte spieren kunnen zeer belangrijk zijn. Zo voorkomt u zelf herval van uw klachten.

Sportletsels. Bij welke aandoeningen is sportkinesitherapie aangewezen?


Kunnen ontstaan zowel door overbelasting/overtraining als plots trauma.  Een operatieve ingreep kan soms nodig zijn om het letsel te herstellen, dan is sportrevalidatie in de meeste gevallen noodzakelijk. Door actieve oefentherapie en functionele training bereiden we het lichaam van de sporter voor op de sportspecifieke belasting.

Postoperatieve revalidaties


Een chirurgische ingreep voornamelijk ter hoogte van het bewegingsapparaat. Het goed slagen van een operatie hangt af van een goed gedoseerde en verstandig opgebouwde revalidatie + core stability training. Manuele therapie kan hier bij een belangrijke start van de revalidatie zijn: waarbij gezorgd wordt dat de mobiliteit van de gewrichten volledig hersteld is. Daarnaast aangevuld met individueel oefenprogramma en thuisoefeningen.

Hoe verloopt een consultatie Sportkinesitherapie?


Een consultatiereeks start steeds met een vraaggesprek, dan onderzoeken we het lichaam.

Na deze analyse wordt een keuze gemaakt van therapeutische technieken afhankelijk van de klachten van de patiënt. Dit is  telkens afhankelijk van het klachtenbeeld, de leeftijd, de lichamelijke gesteldheid, de evolutie van eerdere behandelingen, …

Iedere patiënt geniet dus een behandeling die individueel is aangepast aan zijn specifieke situatie. Die behandeling is gebaseerd op manuele technieken (sportspecifieke trainingsoefeningen, stabilisatietraining, medische trainingstherapie, sporttaping, kinesiotaping, mobilisaties, muscle energy technieken, triggerpoints, spierversterkende oefeningen, stretchings, …) en beoogt in essentie het opheffen van de bewegingsverliezen die werden vastgesteld tijdens het klinisch onderzoek.
Die technieken gebeuren steeds op zachte wijze en zijn dus niet agressief of traumatiserend.
De sportkiné werkt steeds op een veilige manier. Zo zal de patiënt altijd doorverwezen worden wanneer tijdens het klinisch onderzoek bepaalde aandoeningen aan het licht komen die niet kunnen verholpen worden of meer onderzoek nodig is. In dat geval wordt de behandeling nooit voortgezet zonder bijkomende informatie van de behandelende arts.
Tot slot zullen er, indien aangewezen, ook richtlijnen worden meegegeven over ergonomie, houding, sport en beweging.

Hoe lang duurt een behandeling?

Een eerste consultatie bij de sportkiné neemt een 50-60 minuten in beslag. Bij een vervolgbehandeling mag u rekenen op ongeveer 30 minuten. Het is belangrijk om de klacht te kunnen verbeteren dat er initieel regelmatig behandeld wordt, na een acute periode met veel pijn kan overgegaan worden naar een lagere frequentie van behandelingen over een langere tijdspanne.

Op hoeveel behandelingen heeft u recht?

Acute klachten kunnen dikwijls na een 9 tot 18 behandelingen al grotendeels verholpen worden. Chronische of meer hardnekkige klachten vereisen uiteraard meer behandelingen. Het aantal sessies is dus variabel en hangt af van hoe lang u uw klacht al heeft, de oorzaal van uw klacht en algemene toestand. U heeft recht op 3×18 behandelingen kiné/manuele therapie per kalenderjaar, let wel van telkens verschillende pathologieën.

Hoeveel kost een behandeling kinesitherapie?

– 1ste x Klinisch onderzoek + 1ste behandeling 1u: 75€
– Volgende behandelingen 30min: Ellen, Jirka 36€
– Terugbetaling mutualiteit +/- 12,50€/behandeling
18x/pathologie, dit kan 3x 18 indien het een andere pathologie/aandoening betreft

Maak een afspraak online

BOEK NU