> MANUELE THERAPIE

“Niet alleen de symptomen, maar ook de mechanische oorzaak wordt opgespoord.”

TIJDELIJKE PATIENTENSTOP

Bij welke aandoeningen is manuele therapie aangewezen?


Manuele therapie behandelt stoornissen aan het bewegingsapparaat. Bij een stoornis ervaar je pijn of word je beperkt in je bewegingen. Manuele therapie is aangewezen bij volgende klachten en aandoeningen:

RUG & NEK: blokkades, torticollis (stijve nek), hernia, discusbulging, uitstralingspijn in benen of armen, …

HOOFDPIJN: hoofdpijn gerelateerd aan beperkte beweging nekwervels, vormen van migraine, wiplash-klachten, duizeligheid, evenwichtsproblemen, …

KAAK: Temporomandibulaire dysfuncties (klachten t.h.v. het kaakgewricht) overbelasting of trauma tgv tandenknarsen, stress, klemmen, kaakchirurgie of andere oorzaken (relatie met hoofd- en/of nekpijn). Klachten: klikkend geluid, mondopening beperkt,…

SCHOUDER, POLS, ELLEBOOG, HAND: inklemmingen pezen, slijmbeurzen, dysfuncties kapsel schouder met verklevingen, spierscheuren, overbelastingsletsels, golferselleboog/tenniselleboog,…

HEUP, LIES, KNIE, VOET: snapping hip, meniscusletsels, instabiliteitsproblemen, kruisbandproblematiek, verstuikingen, spierscheur, spierverrekkingen,…

BEKKEN: tijdens/na de zwangerschap bekkeninstabiliteit, trauma: val op stuitbeen, …

SPORTLETSELS + revalidatie: scheur meniscus-/ kruisbandletsels, (enkel/pols) verstuikingen, schouderluxaties, …

POST-TRAUMATISCHE of POST-OPERATIEVE LETSELS:  knie/heup-protheses, schouderprothese, peeshechtingen, …

PREVENTIE LETSELS of SPORTBLESSURES: voorkomen recidief spierscheuren of verstuikingen dmv core stability-training, sportspecifieke training, …

Wat is Manuele therapie?


We gaan op zoek naar de oorzaak van je klacht.

Klachten aan nek, rug, heup of andere gewrichten ontstaan vaak door disfuncties op andere plaatsen in ons lichaam. Samen met onze botten, gewrichten, spieren, ligamenten en bindweefsel, vormen onze organen, bloedvaten en zenuwen een harmonisch geheel. De interactie van al deze elementen zorgt voor het goed functioneren van ons menselijk lichaam en bewegingsapparaat. Soms echter wordt de harmonie verstoord, waardoor er stoornissen of blokkades optreden.  Dit kan gaan over articulaire stoornissen (beenderen, gewrichten), stoornissen van de weke delen (spieren en pezen, bindweefsel, gewrichtskapsel, ligamenten) en neurologische aandoeningen. Vaak komen die gecombineerd voor, en uiten ze zich in klachten zoals pijn aan de gewrichten, of beperkte bewegingsmogelijkheid.

Manuele therapie gaat op zoek naar de onderliggende mechanische disfunctie, en behandelt zo niet alleen de symptomen. Door te zoeken naar een oplossing voor de oorzaak, wordt een lange termijn herstel mogelijk gemaakt.

Deze ligt immers niet altijd op de plaats van waar je de klacht voelt. Vanuit een correcte diagnose, een adequate manuele behandeling en gericht advies doen we niet aan symptoombestrijding, we pakken je probleem fundamenteel aan en helpen je dit ook in de toekomst te vermijden. Zo kunnen we je helpen via positieve feedback, persoonlijke coaching jouw klachten aan te pakken met impact op je actieve (sport) leven.

We geloven sterk in een zuivere, elementaire therapie. Zo zien wij ook onze aanpak: puur manueel, hands-on, met focus op de cruciale elementen die je uit evenwicht brachten.

Vanuit onze verschillende therapieën en vanuit een centraal dossier bieden wij u individueel aangepaste zorg aan op basis van een klinisch onderzoek.

Onze expertise ligt in de ‘hands on’ aanpak van rug- en nekletsels (al dan niet sportgerelateerd) en algemene pijnsyndromen.  

Pijneducatie

Pijn brengt heel wat teweeg. Het is in de meeste gevallen iets goed, dat ons alarmeert bij potentieel gevaar voor ons lichaam, maar het kan ook heel wat frustratie en emoties oproepen. Als patiënt is het soms moeilijk om te begrijpen of om te gaan met dit complexe proces. Uitleg en advies kunnen hier bij helpen. Een goed inzicht in je probleem en je klachten is essentieel voor een optimaal herstelproces. Wij bieden hiervoor individuele informatiesessies aan, waarbij je een heldere kijk krijgt op jouw klachtenbeeld.

Wie is manueel therapeut? 

Manuele therapeuten zijn specialisten in het diagnosticeren en behandelen van stoornissen van het bewegingsapparaat. Om manueel therapeut te worden is een postuniversitaire studie na de opleiding tot kinesitherapeut vereist. Alle manuele therapeuten in ons team zijn gediplomeerde kinesitherapeuten aan UGENT of KULeuven en behaalden een bijkomend diploma manuele therapie aan diezelfde universiteiten.

U kan hiervoor terecht bij  Jirka Hiers, Ellen Alaert

Therapie kan onder andere bestaan uit:

 • Manuele technieken

  • Mobilisatie en/of manipulatie van gewrichten
  • Harmonische technieken
  • Weke delen technieken (myofasciale therapie) zoals dry needling, triggerpunt- behandeling en release, stretchingstechnieken
  • Neurodynamische mobilisaties (zenuwglijdingstechnieken)
 • Bewegingsketens analyseren,
 • Losmaken van spieren en gewrichten,
 • verstevigen van te zwakke musculatuur door spierversterkende oefeningen
 • Aanvullende technieken

  • Stabilisatietraining en medische oefentherapie,
  • Thuisoefenprogramma’s
  • Uitleg en Advies om dit toe te passen in het dagelijks leven
  • Rugschool
  • Nekschool
  • Sport- of Kinesio- Taping
  • Preventie van herval
  • Pijneducatie
  • Houdingscorrectie, ergonomie

Hoe verloopt een consultatie Manuele therapie?


Een consultatiereeks start steeds met een vraaggesprek (anamnese), nadien gevolgd door een klinisch onderzoek van het lichaam.  Na deze analyse wordt een behandelplan opgesteld en een keuze gemaakt van therapeutische technieken afhankelijk van de klachten van de patiënt.

Iedere patiënt krijgt dus een individueel aangepaste behandeling aan zijn specifieke situatie. Die behandeling is gebaseerd op manuele technieken en beoogt in essentie het opheffen van de bewegingsverliezen die werden vastgesteld tijdens het klinisch onderzoek.

Die technieken gebeuren steeds op zachte wijze en zijn dus niet agressief of traumatiserend.
De manueel therapeut werkt steeds op een veilige manier. Zo zal de patiënt altijd doorverwezen worden wanneer tijdens het klinisch onderzoek bepaalde aandoeningen aan het licht komen die niet kunnen verholpen worden of meer onderzoek nodig is. In dat geval wordt de behandeling nooit voortgezet zonder bijkomende informatie van de behandelende arts.  Soms stellen we vast dat aanvullende diagnostiek noodzakelijk is. Voor röntgen, labo onderzoek, scans, … verwijzen we onze patiënten door naar gespecialiseerde artsen.

Als het onderzoek aantoont dat een behandeling zinvol is, dan stellen we samen met de patiënt een therapieplan op. Tot slot zullen er, indien aangewezen, ook richtlijnen worden meegegeven over houding, sport en beweging.

Wat is dry needling?

Dry needling is een behandeltechniek, waarbij een zeer dunne naald in huid en spier gestoken wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur.”Dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.Wat zijn triggerpoints?

Triggerpoints zijn pijnlijke verhardingen in de spieren die niet meer ontspannen. Een triggerpoint kan bewegingsbeperkingen, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. Een spier is opgebouwd uit afzonderlijke spiervezels. In een normale ruststand is een spiervezel noch uitgerekt, noch samengetrokken. Wanneer er een triggerpoint in de spier zit dan blijkt dat de spiervezels in de rusttoestand op bepaalde punten meer samengetrokken zijn dan in het omringende gebied. Op deze punten is de spierspanning dus hoger en blijven de spiervezels zelfs in rust samengetrokken. Hierdoor ontstaat een lokale verdikking met een slechte doorbloeding waardoor afvalstoffen zich ophopen. Een triggerpoint kan worden gezien als een spierknoop: een bundeltje spiervezels dat zich niet ontspant, maar steeds strak aangespannen blijft.

Enkele oorzaken van het ontstaan van triggerpoints:

 • Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van één dezelfde beweging, zelfs als ze maar een kleine belasting vergen.
 • Als spieren langdurig statisch aangespannen worden.
 • Als spieren gedurende een langere tijd onbeweeglijk of inactief zijn, dit bevordert het verstijven en verzwakken van spieren.
 • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning (bijv. zwaar tillen, sporten, in de tuin werken)
 • Overbelasting van spieren door een verkeerde (werk)houding
 • Stress, dit brengt het lichaam in een verhoogde staat van paraatheid. Dit leidt tot een verhoogde spierspanning waardoor triggerpoints sneller kunnen ontstaan
 • Plotselinge schokken, valpartijen en botsingen. Scheefstand van wervels.

Wat voel je tijdens een dry needling behandeling?

De steriele naaldjes die voor dry needling gebruikt worden, zijn heel dun. Het zijn dezelfde naaldjes als bij acupunctuur gebruikt worden. Nadat de therapeut de strakke band en het triggerpoint gelokaliseerd heeft, wordt het naaldje snel door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe; dit is een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response, dit voelt als een elektrisch schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig zijn. Ook kunt u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. Dry needling is dus geen pijnvrije behandelmethode. Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in liggende houding behandeld worden.

Waar moet je op letten?

Er kunnen bij dry needling soms kleine bloedingen optreden. Dit is op zich ongevaarlijk omdat het gaatje zo klein is dat het bloed vrijwel direct weer stolt. Als u bloedverdunners gebruikt is het wel belangrijk dat je dit aan je therapeut doorgeeft aangezien hierdoor de bloedstolling trager kan werken .

Wat voel je na een dry needling behandeling?

Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (“blauwe plek”) aanvoelen. De eerste uren is dit het meest, ook is aanspannen van de net behandelde spieren dan pijnlijk. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Hoe lang duurt een behandeling?

Een eerste consultatie bij de manueel therapeut neemt een 50-60 minuten in beslag. Bij een vervolgbehandeling mag je rekenen op ongeveer 30 minuten. Het is belangrijk om de klacht te kunnen verbeteren dat er initieel regelmatig behandeld wordt, na een acute periode met veel pijn kan overgegaan worden naar een lagere frequentie van behandelingen over een langere tijdspanne.

Hoeveel behandelingen?

Acute klachten kunnen dikwijls na een 9-tal behandelingen al grotendeels verholpen worden. Chronische of meer hardnekkige klachten vereisen uiteraard meer behandelingen. Het aantal sessies is dus variabel en hangt af van hoe lang je al klachten hebt, de oorzaal van jouw klacht en jouw algemene toestand.

U heeft recht op 3×18 behandelingen kiné/manuele therapie per kalenderjaar, let wel van telkens verschillende pathologieën.

Chronische aandoeningen/trauma’s-ongevallen-breuken- …: Bij oa. Capsusulitis, Reumatoïde artritis, revalidatie na trauma of operatie, MS, Parkinson, …. kan je na aanvraag van de kinesist aan de mutualiteit recht hebben op 60 beurten met verhoogde terugbetaling

Hoeveel kost een behandeling?

– 1x Klinisch onderzoek + 1ste behandeling Manuele therapie 1u: Jirka, Ellen: 75€,   waarvan 7€ dossierkost per pathologie, deze krijgt u intergraal terugbetaald door de mutualiteit
– Volgende behandelingen 30min: 37€ bij Jirka, Ellen: 37€, Femke: 34€ Terugbetaling mutualiteit +/- 12,5€/behandeling
18x/pathologie, dit kan 3x 18 indien het een andere pathologie/aandoening betreft

 

Nuttige links

Nuttige Tips over hoe met pijn om te gaan, want als je begrijpt van waar de pijn vandaan komt en hoe ermee om te gaan: Pijn is er om je te beschermen, maar als de pijn lang aanblijft is het geen beschermende factor meer, maar hoe we over pijn denken is heel belangrijk.

Tame the beast-filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ikUzvSph7Z4

Op de infofiche van Know Pain  (vnl pg2) https://www.knowpain.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/TAKING-BACK-CONTROL.pdf

https://www.explainpain.com

https://www.tamethebeast.org/understandig

Managing your backpain: a self help guide.
Whiplash injury recovery: a self help guide.
The mystery of chronic pain:
www.dryneedling.nl

www.gezondheidenwetenschap.be

www.paininmotion.be 

www.mathera.be

Maak een afspraak online

BOEK NU