FAQ


Hieronder vind je veel gestelde vragen omtrent osteopathie – kinesitherapie – manuele therapie:

Manuele therapie

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Deze therapie gaat een stap verder dan kine in de analyse van de klachten en de behandeling zelf.

De manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden tussen verschillende delen en stelsels van je bewegingsapparaat.

Wat is het doel van manuele therapie?

Manuele therapie richt zich op het herstellen en verbeteren van je bewegingsapparaat.

Manuele therapie aangewezen bij

• (sport) blessures aan spieren, gewrichten en beenderen. Acute en chronische blessures.
• Pijnklachten, van hoofdpijn tot pijn aan de voeten.
• Stramme rug, geblokkeerde gewrichten, bewegingsbelemmeringen.
• Whiplash
• Hernia
• …

Hoe gaat een manueel therapeut te werk?

Na het intakegesprek volgt een uitgebreid functieonderzoek bestaande uit spiertesten, gewrichtstesten, coördinatietesten, enz. Dit onderzoek dient om de oorzaak en de graad van de klachten te onderzoeken.

Op basis van deze gegevens stelt de manueel therapeut een behandelplan op en begeleidt je doorheen je revalidatie.

De 2 pijlers van manuele therapie

• Manuele behandelingen (mobilisaties, oscillaties, zachte manipulaties van de gewrichten, harmoniserende technieken, neurale glidings, enz.)
• Oefentherapie (zie ook medische trainingstherapie)

Hoe lang duurt een sessie manuele therapie?

Een sessie duurt 30minuten. Behandeling en oefentherapie inbegrepen, blijven na-oefenen kan steeds in onze praktijk.

Medische Trainingstherapie (MTT)

Wat is Medische Trainingstherapie (MTT)?

MTT is een wetenschappelijke onderbouwde oefentherapie. Het is een onderdeel van bijna elke kinesitherapeutische en manueeltherapeutische behandeling. Bij MTT voert de patiënt gerichte oefeningen uit onder toezicht van de kinesist of manueel therapeut.

Doel van Medische Trainingstherapie (MTT)?

Medische Trainingstherapie heeft als doel de belastbaarheid van het spier- en gewrichtsstelsel structureel te verbeteren en belemmeringen te herstellen en vermijden.

Systematische oefentherapie

De therapeut bepaalt nauwkeurig welke oefeningen de patiënt uitvoert, de dosering en het aantal herhalingen. Geleidelijk aan en op systematisch en verantwoorde manier wordt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen opgevoerd. Op die manier verhoog je de belastbaarheid van je spieren en gewrichten en vermijd je blessures of overbelasting.

Medische trainingstherapie is aangewezen bij:

• (Sport) blessures aan spieren, gewrichten en beenderen
• Acute blessures: na verstuikingen, verrekkingen, spierscheuren en breuken
• Chronische klachten zoals lage rugpijnen, tennis- en golfelleboog, tendinitis…
• Allerlei bewegingsstoornissen zoals schouderinstabiliteit

Hoe gaat Medische Trainingstherapie in zijn werk?

MTT is een onderdeel van manuele therapie en kinesitherapie. De manueel therapeut voert eerst een grondig functieonderzoek uit en bepaalt op basis daarvan de therapie. Die bestaat uit manuele behandeling en MTT.

Onder toezicht van de therapeut leer je eerst de oefeningen nauwkeurig uit te voeren. Via regelmatige en systematische testen volgt de therapeut je vooruitgang op en past hij de moeilijkheidsgraad aan. In vele gevallen krijg je ook een oefenprogramma mee naar huis.

Osteopathie

Wat behandelt osteopathie?

Osteopathie behandelt verschillende domeinen. Dit zijn ter illustratie enkele problemen die vaak voorkomen in de praktijk:

• rugpijn, lumbago, stijve nek, geblokkeerde heupzenuw,
• geblesseerde spieren ten gevolge van een val,
• spijsverteringsproblemen,
• problemen met de bloedsomloop,
• ademhalingsklachten,
• hoofdpijn,
• klachten door stress, angst,
• sportblessures, of pijn door sporten (ook topsport),
• klachten tijdens de zwangerschap, bij baby’s en bij kinderen.

Enkele voorbeelden van specifieke toepassingen bij baby’s:

• slaapstoornissen,
• vervormde schedel (“afgeplat hoofdje”),
• hyperactiviteit,
• moeilijke spijsvertering,
• moeite met zuigen of slikken, slikproblemen.

Deze lijsten zijn uiteraard niet volledig. Neem gerust contact met ons op als u kampt met bepaalde klachten en u zich afvraagt of die behandeld kunnen worden door een osteopaat.

Wordt osteopathie terugbetaald?

Osteopathie wordt door alle ziekenfondsen vergoed. Na elke consultatie krijgt u een uniform “attest osteopathie” dat u kan bezorgen aan uw mutualiteit. Er wordt een tussenkomst voorzien van 10 euro per consultatie met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar.

Hoeveel kost een osteopatische consultatie?

Het ereloon per consultatie bedraagt 50 euro. Een behandelsessie duurt ongeveer 40 min. Het eerste consult bedraagt 60€ en duurt ongeveer 1u.

Wat betekent de titel D.O.?

D.O. betekent ‘Diploma in Osteopathy’.

Na het succesvol afronden van een opleiding in de Osteopathie en het indienen van een thesis kan men de graad D.O. behalen.

D.O. staat garant voor een goed, degelijk opgeleid osteopaat.

Is er een voorschrift van de huisarts of specialist nodig?

Neen. Ondanks het feit dat er voor een osteopatische consultatie géén voorschrift nodig is van de arts, wil een osteopaat wel samenwerken. Meer en meer artsen verwijzen door. Wij rapporteren de arts steeds over de evolutie van de klacht indien gewenst.

Wat is het verschil tussen osteopathie en chiropraxie?

Als men het in de volksmond over “een kraker” heeft, dan slaat dit meestal op een chiropractor. Een chiropractor werkt – vooral – op gewrichten van de wervelkolom die geblokkeerd zitten of foutief functioneren. Een osteopaat werkt via manuele technieken op zowel het orgaansysteem, de schedel als ook op het volledige bewegingssysteem (wervelkolom, gewrichten, spieren, pezen,…). Als een osteopaat het nodig acht om een geblokkeerde wervel vrij te maken, dan zal hij ook een manipulatietechniek aanwenden. Een osteopathische manipulatie is precies gelokaliseerd in een ontspannen houding, pijnloos en van heel korte duur. Bij baby’s en jonge kinderen wordt er niet gemanipuleerd.

Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie, chiropraxie en kinesitherapie?

Bij kinesitherapie staat vooral de revalidatie van een patiënt centraal. Een kinesist werkt op voorschrift van een arts en pakt de klachten in hoofdzaak lokaal aan (symptomatische behandeling).

In de osteopathie wordt de patiënt meer in zijn geheel bekeken, de oorzaak van de klachten wordt gezocht en vaak worden technieken te gebeuren op afstand van waar de klachten zich in hoofdzaak situeren. Als osteopaat gaan we op zoek in het gehele lichaam waar de bewegingsverliezen of dysfuncties plaatsvinden en dit een effect kan hebben op uw klacht. Een osteopaat werkt enkel met zijn handen terwijl een kinesist soms ook toestellen gebruikt. Kinesitherapie en osteopathie kunnen complementair aan elkaar op hetzelfde moment plaatsvinden.

Manuele therapeuten zijn kinesitherapeuten die zoeken naar bewegingsverliezen in het bewegingsapparaat (botten, spieren, gewrichten,….). Dit bewegingsapparaat trachten ze lokaal te herstellen daar waar bewegingsverlies aanwezig is.

Chiropraxie ontstond uit de osteopathie, maar zoekt de oorzaak van de klachten bijna steeds ter hoogte van de wervelkolom. De chiropractor (in de volksmond ook wel “kraker” genoemd) werkt – vooral – op gewrichten die geblokkeerd zijn of foutief functioneren.
In de Osteopathie wordt het volledige bewegingssysteem (botten, spieren, gewrichten,…),de organen met hun omliggende weefsels en de schedel gecontroleerd op bewegingsverliezen en daar waar nodig hersteld in hun beweeglijkheid.

Hoe ontstaan bewegingsverliezen?

Bewegingsverliezen ontstaan door oorzaken van buitenaf of door processen in het lichaam zelf.
Te grote krachten van buitenaf (harde val, kneuzing, operatie, botbreuk, tandheelkundige ingreep,…) tasten de kwaliteit van de weefsels aan. Dit leidt tot verhardingen van deze weefsels.
Processen vanuit het lichaam zelf verlopen ingewikkelder:
Erfelijkheid kan hierbij een rol spelen. Sommige mensen hebben van nature een hardere of stuggere bouw.
Ontstekingen in weefsels kunnen littekens of verhardingen nalaten.
Overbelasting door verkeerde voeding kan uiteindelijk leiden tot ophoping van gifstoffen, waardoor weefsels verharden.
Gevoelens en emoties kunnen op subtiele wijze organen en weefsels beïnvloeden. Langdurige stress en spanning zetten o.a. de (bij)nieren en darmen onder druk. Lever en gal hebben het zwaar te verduren als ergernis, irritatie of woede niet kan worden geuit. Dit zijn enkele dagelijks voorkomende emoties die een negatief effect kunnen hebben als ze lang blijven bestaan.

Werkt osteopathie preventief?

Ja. Het is aan te raden om de 3 à 4 maanden langs te komen voor een preventieve controle. Net zoals uw wagen moet ook uw lichaam goed onderhouden worden. Uw lichaam is uw voertuig, verzorg het goed en wacht niet tot je in panne valt!

Kunnen baby's en kleine kinderen ook behandeld worden?

Een aantal problemen bij kinderen ontstaat tijdens de zwangerschap of tijdens de geboorte. Een te nauw geboortekanaal, een bewegingsbeperking in het bekken van de moeder of hulpmiddelen / moeilijkheden bij de bevalling kunnen de flexibiliteit van het schedeltje veranderen. Op den duur kan dit leiden tot problemen als: groeistoornissen, onrust en klachten variërend van oorontstekingen tot long- of darmproblemen. Als een kind regelmatig naar een arts moet vanwege dit soort klachten, of wanneer het niet lekker in z’n vel zit, is osteopathie een veilige methode om veel problemen te verhelpen en/of te voorkomen.

De handgrepen van een osteopaat zijn zacht. Kinderen vinden de behandeling over het algemeen erg prettig, soms huilt een baby’tje wel eens.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat kinderen die regelmatig behandelingen thv de schedel ondergingen, op school aanzienlijk beter presteerden, zowel wat leerprestaties als wat sociaal gedrag betreft.

Heeft u nog andere vragen, dan kan u ons steeds contacteren.