> PRÉ & POSTNATALE KINÉ

 

Wat is Perinatale kinesitherapie?


Perinatale kinesitherapie of zwangerschapsbegeleiding bij de kinesitherapeut bestaat uit zowel pré-natale kiné als post-natale kiné. Dit houdt in dat we de zwangere vrouw zowel voor als na de bevalling begeleiden.

 

Wat vóór de bevalling?

Een zwangerschap vraagt veel van het lichaam. Daarom kan het nuttig voor u zijn om al voor de bevalling enkele lessen prenatale kinesitherapie te volgen. Deze lessen zijn vooral gericht op preventie van klachten, circulatoire oefeningen, stabilisatie van de wervelkolom en het bekken en het aanleren van een correcte houding (ademhalingstechnieken, houding-en bewegingsadvies). Daarnaast zal er ook al kort aandacht besteed worden aan de bekkenbodem (bekkenbodemspieroefeningen). Dit maakt het postnataal gemakkelijker om aan de slag te gaan. Als laatste (maar niet het onbelangrijkste) wordt het verloop van de bevalling uitgelegd met aandacht voor houdingen en technieken. Er worden ook tips meegegeven voor het opvangen van de weeën om de arbeid zo vlot mogelijk te laten verlopen . De partner kan hier een actieve rol in spelen en is zeker welkom om dit lesje mee te volgen.

 

Wanneer starten met pré-natale sessies?

Wij starten met prenatale kinesitherapie vanaf ongeveer 30 weken zwangerschap. Bij klachten kan ook vroeger gestart geworden. Afhankelijk van de klachten en de hulpvraag van u als zwangere vrouw geven we pré-nataal: algemeen advies en informatie over de bevalling, soorten weeën en weeën leren opvangen, (evt. in combinatie met afspraak met de vroedvrouw), ademhaling voor het opvangen van weeën, het belang van de bekkenbodem (oefeningen die toepasbaar zijn vanaf dag 1 na de bevalling), ademhalingstechnieken, correcte lichaamshoudingen (aanleren van houdingen tijdens de zwangerschap alsook ter voorbereiding van de arbeid, namelijk bij het opvangen van de weeën) aan bod. Daarnaast wordt ook een bevallingsperstechniek aangeleerd die de minste schade toebrengt aan het lichaam.

We behandelen de volgende klachten:

  • Bekkenpijn en andere mechanische klachten tijdens de zwangerschap
  • Staartbeenklachten- Coccygodynie
  • Rug- nekklachten
  • preventie van zwangerschapsgerelateerde klachten
  • voorbereiding op de bevalling

Wat na de bevalling?

De postnatale oefeningen omvatten oefeningen om de bekkenbodem te verstevigen in combinatie met bil- en buikspieroefningen en stabilisatietraining van de rug en het bekken.

De oefeningen worden individueel aangepast met de nodige aandacht voor eventuele klachten (urineverlies, bekkenpijn, diastase, …)

Maak een afspraak:

Jirka Hiers:  https://agenda.crossuite.com/VitruviusDeLijfwacht/l/n5r4v5z5j454s2d47424/o/54x27444u2

Ellen Alaert: https://agenda.crossuite.com/VitruviusDeLijfwacht/l/n5r4v5z5j454s2d47424/o/54z2d464t2

Je kan je baby’tje gerust meebrengen.

Wat is Postnatale kiné?


Na de bevalling heeft het lichaam even tijd nodig om te herstellen. Toch zal er in de meeste gevallen al een kinesist langskomen in het ziekenhuis om enkele oefeningen uit te leggen die je de eerste weken zelfstandig thuis mag oefenen. Enkele weken later (meestal na controle van de gynaecoloog) kan je dan starten in de praktijk 6weken na vaginale bevalling, 8weken na bevalling met sectio/keizersnede. In eerste instantie gaan we:
– het bekken controleren,
– de bekkenbodemspieren testen en terug leren gebruiken, verder leren aanspannen en ontspannen.

Gevolgd door het leren controleren van de diepe buik- en rugmusculatuur die we daarna verder de buikspieren terug optrainen. We houden rekening met eventuele bekkenbodemzwakte, diastase en uw wensen om sport te hervatten en opvolgen met meer intense oefeningen. Deze oefeningen zijn gericht op het versterken van bekkenbodem- , buik-, rug- en bekkengordel spieren. De oefeningen worden individueel aangepast met de nodige aandacht voor eventuele klachten (urineverlies, bekkenpijn, diastase, …)
Er kunnen zich ook klachten voordoen daarom is preventie van functionele en viscerale problemen (bv. door langdurige druk van de baarmoeder op de blaas: prolaps, incontinentie-klachten, bekkenpijn, …) die kunnen voortvloeien uit de zwangerschap en bevalling noodzakelijk. Een correcte reharmonisatie van de globale lichaamshouding waarbij spierversterkende oefeningen aan bod komen met in het begin de nadruk op stabilisatie-training.
Ook de algemene conditie optimaliseren is belangrijk zodat de begeleidende klachten van zwangerschap en bevalling zo snel mogelijk weer verdwijnen.

U kan uw baby’tje gerust meebrengen.

Hoe verloopt een consultatie perinatale kinesitherapie?


Een consultatiereeks start steeds met een vraaggesprek, nadien onderzoeken we het lichaam.  Na deze analyse wordt een keuze gemaakt van therapeutische technieken afhankelijk van de klachten van de patiënt. Dit is  telkens afhankelijk van het klachtenbeeld, de leeftijd, de lichamelijke gesteldheid, de evolutie van eerdere behandelingen, … Iedere patiënt geniet dus een behandeling die individueel is aangepast aan zijn specifieke situatie. Die behandeling is gebaseerd op zowel manuele technieken als pré- of postnatale specifieke oefeningenen beoogt in essentie het opheffen van de bewegings- en of krachtsverliezen die werden vastgesteld tijdens het klinisch onderzoek.
Die technieken gebeuren steeds op zachte wijze en zijn dus niet agressief of traumatiserend.
De kinesist werkt steeds op een veilige manier. Zo zal de patiënt altijd doorverwezen worden wanneer tijdens het klinisch onderzoek bepaalde aandoeningen aan het licht komen die niet kunnen verholpen worden of meer onderzoek nodig is. In dat geval wordt de behandeling nooit voortgezet zonder bijkomende informatie van de behandelende arts.
Tot slot zullen er, indien aangewezen, ook richtlijnen worden meegegeven over ergonomie, houding, sport en beweging.

Hoe lang duurt een behandeling?

Een eerste consultatie bij de kinesist neemt een 50-60 minuten in beslag. Bij een vervolgbehandeling mag u rekenen op ongeveer 30 minuten. Het is belangrijk om de klacht te kunnen verbeteren dat er initieel regelmatig behandeld en geoefend wordt, nadien kan overgegaan worden naar een lagere frequentie van behandelingen over een langere tijdspanne.

 

Op hoeveel behandelingen heeft u recht?

Perinatale kinesitherapie bestaat uit 9 behandelingen, nadien kan u verder behandeld worden met een bijkomend voorschrift voor buik- en rugspierversterkende oefeningen.

Hoeveel kost een behandeling?

– 1 ste Behandeling + Klinisch onderzoek kinesitherapie 1u: 71€
– Volgende behandelingen prenataal + manuele therapie 30min: 32€, waarvan terugbetaling mutualiteit 16,37€/behandeling. Postnataal 32€ waarvan terugbetaling 16,37€/beurt. Kijk ook na meestal betaalt jouw hospitalisatie nog een deel terug.
– Dit 18x perinatale kinesitherapie, daarna kan nog 3×18 keer courante pathologie.

Nuttige links

www.oeiikgroei.nl

www.mamabaas.be

www.happybabycoach.be

 

 

Maak een afspraak online

BOEK NU