PSYCHOLOGIE / SEKSUOLOGIE

Iedereen raakt al eens de weg kwijt. Weet dat je er bij ons niet alleen voorstaat…

Wat is Psychologie?


Wij geloven in de mogelijkheden van ieder mens om stappen te zetten naar een bevredigend leven. Soms geraak je echter de weg kwijt. Door kleine of grote veranderingen of problemen die steeds maar lijken terug te komen.

Meestal kunnen we op partner, vrienden, gezin, collega’s, familie … rekenen om ons hierbij te ondersteunen.

Op een bepaald ogenblik kan je het gevoel krijgen dat de steun vanuit de omgeving niet meer voldoende is. Of dat een gesprek met iemand met meer afstand en minder betrokkenheid wenselijk is.In het dagelijks leven worden mensen regelmatig geconfronteerd met uitdagingen en zorgen. Stapelen zorgen zich op, dan bestaat de kans om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Psychotherapie biedt mensen de mogelijkheid om te ventileren, op zoek te gaan naar antwoorden of een toekomstperspectief.

Groei, ontwikkeling en evolutie hebben voor elke mens een eigen betekenis. Dat is voor het psychotherapeutisch proces een belangrijk uitgangspunt. M.a.w. psychotherapie is maatwerk. Soms gaat het beter met je na enkele gesprekken, soms beslis je om langer in therapie te blijven.

Er wordt tijd en ruimte geboden, waardoor een gesprek mogelijk is. Het tempo waarop dit gesprek verloopt, wordt door de persoon zelf bepaald. Gedragingen, gedachten en gevoelens proberen we te plaatsen. Vervolgens kan er gewerkt worden aan verandering of aanvaarding.

Iedere hulpverlener werkt anders. Een werkwijze is afhankelijk van achtergrond, opleiding en ervaring. Wel is het steeds belangrijk dat personen hun verhaal kunnen vertellen, dat ze zich veilig voelen bij hun hulpverlener en bij de aangeboden werkwijze. In overleg wordt er een plan uitgewerkt dat inspeelt op specifieke noden, moeilijkheden en talenten van de persoon in kwestie. Vervolgens krijgt de persoon via psychotherapie informatie, advies of begeleiding bij het uitvoeren van dit plan.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • Stress symptomen
 • Burn-out
 • Stress gerelateerde ademhalingsproblemen zoals hyperventilatie en verhoogde druk op het bovenlichaam
 • Herstel na ziekte of trauma
 • Verminderde veerkracht
 • Doorbreken van negatieve gedachtenpatronen
 • Mentale en emotionele disbalans
 • Depressieve gevoelens
 • Zelfbeeld
 • Boosheid
 • Agressie
 • Verslaving
 • Angstklachten
 • Hooggevoeligheid
 • Chronische pijn

In onze groepspraktijk kan je ook terecht voor zowel fysieke en mentale begeleiding voor ondernemers en professionals met een uitdagende job. We helpen je op weg naar meer vitaliteit en veerkracht, zodat je op een wendbare manier kan inspelen op de noden van jouw zaak en van jezelf.

Via coaching en fysieke screening van het lichaam maken we de link tussen mentale en fysieke processen. Gedachten zitten in je hoofd, emoties in je lichaam geborgen. Het lichaam leren aanvoelen, tot rust brengen en het inzetten als een positief middel, dat is wat we je kunnen aanbieden via multidisciplinaire samenwerking tussen psychologen, coaching, osteopathie en relaxatietherapie.

Psychotherapie verschillende thema’s kunnen aan bod komen:

– begeleiding, coaching en psychotherapie
– psychische en/of lichamelijke ziekte/beperking,
– relatieproblemen (ouder-kind, partner),
– hoogsensitiviteit, 
– verlatingsangst,
– bindingsangst,
– familiale moeilijkheden,
– levensvragen,
– keuzemoeilijkheden,
– stressklachten,
– depressie/neerslachtigheid,
– angstproblemen,
– rouwproblemen,
– onzekerheid,
– (jong) ouderschap en de hectische situaties die hiermee gepaard gaan,
– zwangerschap en opvoeden,
– burn out
– mindfulness

Cynthia Deverchin is klinisch psychologe en specialiseert zich ook in seksuologie. Ze werkt zowel met jongeren, volwassenen als koppels. Op vlak van therapie en begeleiding vnl thema’s zoals zingeving, de betekenis van het leven en depressieve gevoelens, seksuologie, burn out.

 

Iedereen kan eens de weg kwijtgeraken…


Soms gebeuren er dingen waardoor je leven op zijn kop staat en je je (even) geen raad meer weet. Misschien kom je tot het besef dat er iets knaagt, iets niet helemaal goed zit in je leven. Heb je bepaalde vragen over dingen die je niet loslaten en wil je er graag over praten?

Belangrijk bij het aangaan van een relatie met een psychologe is dat je je goed voelt bij je psychotherapeut. Los van alle theoretische kaders is het vooral belangrijk dat je je er goed bij voelt op menselijk vlak.
Psychotherapie is er voor iedereen. Een belangrijke voorwaarde in dit proces dat je zal ondergaan, is wel dat je naar jezelf durft kijken en een aantal dingen wil delen met de psychologe. Wat je vertelt en wanneer je bepaalde, bepaal je volledig zelf.

 

Hoe ziet een sessie bij de psycholoog eruit?


In psychotherapie werken we met een open en onbevooroordeelde dialoog in een veilige omgeving. We starten een gezamenlijke zoektocht naar de werkwijze die aansluit bij jouw persoonlijkheid en hulpvraag en doen dit met respect voor je grenzen en tempo.

Via psychotherapie trachten we je draagkracht te vergroten, je kwaliteiten optimaler te benutten en je inzicht te verruimen waardoor je meer mogelijkheden kan ervaren om problemen aan te pakken.

In het eerste gesprek (een intake) maken we kennis. We verkennen je vraag en verwachtingen. We gaan na of je op de goede plek zit en kunnen in gezamenlijk overleg kiezen voor een volgende afspraak of een geschikte doorverwijzing.

 

Maak een afspraak:

 • Klinisch Psychologe Cynthia: mail ons gerust met uw hulpvraag of bel Cynthia  op 0480615161

Wat is seksuologie?


Seksuologie is een therapie, het is een vorm van gesprekstherapie, waarbij de therapie gericht is op het oplossen van seksuele zorgen of problemen. Seksualiteit is een complex gegeven dat bestaat uit lichamelijke, psychologische, relationele, sociale en culturele factoren. Alle factoren kunnen invloed uitoefenen. Ze dragen bij tot seksueel plezier en genot of ze veroorzaken seksuele vragen, zorgen of problemen.

Men spreekt over een probleem wanneer iemand lijdt. Of iemand lijdt en de mate waarin iemand lijdt, zijn persoonlijk. Eenzelfde situatie kan voor de ene persoon aanvaardbaar zijn, terwijl ze voor de andere persoon een probleem vormt. Sommige situaties kunnen veranderen of verdwijnen. Andere situaties roepen vragen op, blijven storen of verergeren. Ze beïnvloeden een partnerrelatie en kunnen voor spanningen zorgen. Seksuele en relationele klachten zijn om die reden vaak met elkaar verweven. Het vraagt soms moed om de stap naar een seksuoloog te zetten, net omdat het thema seksualiteit nog vaak een intiem onderwerp is.

In onze groepspraktijk kunnen adolescenten en volwassenen bij terecht wanneer je te kampen hebt met:

 • Seksuele vragen of zorgen
 • Seksuele disfuncties: seksueel verlangen (verminderd, geen of zelden zin hebben in seks), opwinding, orgasme
 • Seksuele pijnklachten waaronder dyspareunie en vaginisme
 • Seksverslaving en/of pornoverslaving (overmatig zin hebben in seks)
 • Verschil in seksueel verlangen tussen partners
 • Problemen met seksuele opwinding: opwindingsproblemen, erectieproblemen of onvoldoende lubricatie/vochtig worden van de vagina
 • Orgasmeproblemen: geen, voortijdig, vertraagd orgasme, vertraagde ejaculatie
 • Seksualiteit en ziekte / beperking
 • Genderidentiteit en/of genderdysforie
 • Seksuele oriëntatie
 • Seksueel traumatische ervaringen
 • Relationele zorgen, klachten of problemen

Het is niet eenvoudig om over seksualiteit te praten. Taboes, herinneringen of negatieve gevoelens staan vaak in de weg. Via deskundige hulp stippelen we samen een gepast traject uit. Sommige mensen geven de voorkeur aan individuele therapie. Anderen kiezen ervoor om via koppeltherapie het gesprek met hun partner aan te gaan. Gesprektherapie en sekstherapie behoren telkens tot de mogelijkheden.

 

Hoe verloopt een consult bij de seksuoloog?

Bij sekstherapie kan je zowel individueel als samen met je partner op gesprek komen. Het is aan te raden om bij seksuele problemen binnen je relatie samen als koppel in sekstherapie te komen. Indien je partner deze stap niet wenst te zetten, of je bent vrijgezel, kan het toch helpend zijn om individueel in begeleiding te komen.

In een eerste gesprek, het ‘intakegesprek’, maken we kennis met elkaar en worden je hulpvraag en verwachtingen zo duidelijk mogelijk omschreven. Er wordt ook nagegaan wat de mogelijke oorzaken van je zorg kunnen zijn. Op het einde van dit eerste gesprek bekijken we samen in overleg of we een volgende afspraak zullen maken en hoe de begeleiding verder zal verlopen. Soms is een doorverwijzing of samenwerking met een andere deskundige nodig (bijvoorbeeld een arts, gynaecoloog, bekkenbodemtherapeut, …). Dit zal steeds met u in onderling overleg besproken worden. Voor een doorverwijzing of samenwerking vraag ik steeds uw toestemming. Hoe lang een begeleiding duurt is sterk afhankelijk van de aard van uw zorg of het probleem.

Binnen sekstherapie wordt er ook wel eens gewerkt met thuisoefeningen, dit zijn opdrachten die u in de privésfeer kunt uitoefenen. Op deze manier kunnen dingen die in therapie besproken werden geoefend worden en kunnen nieuwe vaardigheden aangeleerd worden. Thuisoefeningen worden besproken tijdens een volgende therapiesessie. Hierbij wordt aandacht gegeven aan je beleving (gedachten, gevoelens, …) voor, tijdens en na de oefeningen. Eventuele struikelblokken of remmingen kunnen op deze manier duidelijk worden, besproken en verholpen worden tijdens de begeleiding.

 

Afspraken worden telefonisch of per mail gemaakt. (voorlopig terug plaats vanaf eind juni 2021)

                                  

Therapeut: CYNTHIA DEVERCHIN

Cynthia behaalde haar masterdiploma in de klinische psychologie, specialisatie levenslooppsychologie, aan de Vrije Universiteit Brussel. Jongvolwassenen en volwassenen (18+) kunnen bij haar terecht voor individuele therapie rond volgende thema’s:

 • Gebrek aan assertiviteit
 • Laag zelfvertrouwen
 • Burn-out
 • Communicatieproblemen
 • Eenzaamheid
 • Depressieve gevoelens
 • Moeite met reguleren van emoties

Tijdens haar opleiding psychologie ontwikkelde ze ook een grote interesse in thema’s zoals seksualiteit, vruchtbaarheid, relatiebegeleiding, seksuele zorgen en disfuncties, andere koppelgerichte en seksueel psychologische thema’s. Voor deze reden volgt ze een tweede masteropleiding, namelijk Master in de Seksuologie, aan de KU Leuven om zich in deze vormen van begeleiding en therapie te verdiepen.

Iedereen kent wel eens een moeilijke periode in het leven, maar soms gaat alles zo snel en kunnen verschillende factoren de druppel zijn. Deze uitdagingen kunnen onze draagkracht te boven gaan en is het allemaal wat moeilijk om een uitweg te vinden. Het zou er kunnen voor zorgen dat we onbewust vastzitten in een bepaald patroon die zich uit in verschillende vormen zowel t.o.v. onszelf als in de relaties die we aangaan.

Cynthia verwelkomt u graag tijdens een eerste kennismakingsgesprek om jouw hulpvraag te bekijken en samen de gepaste begeleiding uit te stippelen. Via deze gesprekken wordt er samen stap voor stap inzicht verkregen in het patroon en/of probleem waarin je vastloopt.

ACADEMISCHE VORMING

 • 2015-2020 Klinische psychologie, specialisatie levenslooppsychologie VUB
 • 2020 Master na master Seksuologie KU Leuven

Zou je graag een sessie inplannen of heb je bijkomende vragen?

Neem gerust contact op en we helpen je graag verder.

 

Maak een afspraak:

 • Psychologe / Seksuologe Cynthia: mail ons gerust met uw hulpvraag

Tarief

– Sinds 2018 is bij veel mutualiteiten al 5 of 6x per jaar een consult deels terugbetaald.
– De tarieven zijn opgesteld volgens de aanbevelingen van de Vlaamse Beroepsvereniging van Psychologen/Psychotherapeuten.
– Intake/ Opvolging: Cynthia 55€/1u

Maak een afspraak online

BOEK NU