PSYCHOLOGIE

Iedereen raakt al eens de weg kwijt. Weet dat je er bij ons niet alleen voorstaat…

Hallo,
Ik ben Elisa: klinisch psychologe binnen groepspraktijk Vitruvius.

Ik studeerde in 2022 af als klinisch psycholoog voor volwassenen en ouderen aan de KU Leuven.

Ik deed mijn stage binnen het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael, waar ik mijn liefde voor het vak vond.
Iedereen maakt wel eens mee dat hij/zij zich niet goed in zijn vel voelt, de ene al wat meer dan de andere. De drempel naar hulpverlening is vaak nog groot. Om deze reden vind ik het zo belangrijk om als medemensen met elkaar in gesprek te gaan, waarbij veiligheid en transparantie primeren.
Volwassenen (18+) en ouderen die moeilijkheden ervaren met hun zelfbeeld/identiteit, emoties/stemming, persoonlijkheid, gedachten… zijn welkom voor een eerste kennismakingsgesprek. Hierin kijken we wat ik voor jou kan betekenen en wat voor jouw aanvoelen een goede aanpak lijkt. In mijn begeleiding hebben we naast de moeilijkheden, ook aandacht voor jouw sterktes. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je omgeving ook betrokken wordt, maar alleen als jij dit ziet zitten.

Herken jij jezelf hierin?

Dan ben ook jij zeker welkom voor een kennismaking.

Rond welke thema’s kan je bij mij terecht?
– Stress klachten
– Piekeren
– Burn-out
– Angst, paniekaanvallen, overspoeld worden
– Verminderde veerkracht
– Depressieve gevoelens
– Emotie-regulatie
– Identiteit/zelfbeeld
– Verslaving
– Hooggevoeligheid
– Rouw
– …

ACADEMISCHE VORMING
 2017-2022 Klinische psychologie, specialisatie volwassenen en ouderen (KU
Leuven)

Naast mijn werk binnen de groepspraktijk ben ik ook werkzaam binnen de ouderenzorg.
Ouderen worden nog te vaak vergeten binnen de psychologische hulpverlening, terwijl ook zij nood kunnen hebben aan het delen van zorgen en gevoelens. Deze levensfase gaat vaak gepaard met eigen thema’s zoals existentiële vragen, eenzaamheid,
levensmoeheid

 

Maak een afspraak

Zit je nog met vragen? Of plan je graag een kennismaking in? Contacteer me gerust via mijn mailadres elisa@groepspraktijk-vitruvius.be of het nummer 0456 58 75 02.
Indien je graag een kennismaking wilt inplannen, gelieve volgende informatie alvast in je mail te zetten:
– Naam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– Reden van vraag naar begeleiding
– Momenten waarop je beschikbaar bent

Bedankt en misschien tot binnenkort!

 

Wat is Psychologie?

Iedereen kan eens de weg kwijtraken…

Wij geloven in de mogelijkheden van ieder mens om stappen te zetten naar een bevredigend leven. Soms geraak je echter de weg kwijt. Door kleine of grote veranderingen of problemen die steeds maar lijken terug te komen.

Meestal kunnen we op partner, vrienden, gezin, collega’s, familie … rekenen om ons hierbij te ondersteunen.
Op een bepaald ogenblik kan je het gevoel krijgen dat de steun vanuit de omgeving niet meer voldoende is. Een gesprek met iemand met meer afstand en minder betrokkenheid kan wenselijk zijn. In het dagelijks leven worden mensen regelmatig
geconfronteerd met uitdagingen en zorgen. Zorgen kunnen zich opstapelen en dan bestaat de kans om in een neerwaartse spiraal terecht te komen.

Psychologische begeleiding biedt mensen de mogelijkheid om te ventileren, op zoek te gaan naar antwoorden of een toekomstperspectief.
Groei, ontwikkeling en evolutie hebben voor ieder mens een eigen betekenis. Dat is voor het psychotherapeutisch proces een belangrijk uitgangspunt, m.a.w. psychotherapie is maatwerk. Soms gaat het beter met je na enkele gesprekken, soms beslis je om langer in begeleiding te blijven.
Er wordt tijd en ruimte geboden in een veilig kader vol vertrouwen, waardoor een gesprek mogelijk is. Het tempo waarop dit gesprek verloopt, wordt door de persoon zelf bepaald. Gedragingen, gedachten en gevoelens proberen we te plaatsen. Vervolgens kan er gewerkt worden aan verandering of aanvaarding.
Iedere hulpverlener werkt anders. Een werkwijze is afhankelijk van achtergrond,opleiding en ervaring. Wel is het steeds belangrijk dat personen hun verhaal kunnen vertellen, dat ze zich veilig voelen bij hun hulpverlener en bij de aangeboden werkwijze.
In overleg wordt er een plan uitgewerkt dat inspeelt op specifieke noden, moeilijkheden
en talenten van de persoon in kwestie. Vervolgens krijgt de persoon informatie, advies of begeleiding bij het uitvoeren van dit plan.
Via coaching en fysieke screening van het lichaam zetten we binnen groepspraktijk Vitruvius in op de samenhang tussen de mentale en fysieke processen. Gedachten zitten in je hoofd, emoties in je lichaam geborgen. Het lichaam leren aanvoelen, tot rust brengen en het inzetten als een positief middel, dat is wat we je kunnen aanbieden via multidisciplinaire samenwerking tussen psychologen, osteopathie, kinesitherapie en relaxatietherapie.

 

https://www.vind-een-psycholoog.be/psycholoog/elisa-van-den-brant-steenokkerzeel.html

Iedereen kan eens de weg kwijtgeraken…


Soms gebeuren er dingen waardoor je leven op zijn kop staat en je je (even) geen raad meer weet. Misschien kom je tot het besef dat er iets knaagt, iets niet helemaal goed zit in je leven. Heb je bepaalde vragen over dingen die je niet loslaten en wil je er graag over praten?

Belangrijk bij het aangaan van een relatie met een psychologe is dat je je goed voelt bij je psychotherapeut. Los van alle theoretische kaders is het vooral belangrijk dat je je er goed bij voelt op menselijk vlak.
Psychotherapie is er voor iedereen. Een belangrijke voorwaarde in dit proces dat je zal ondergaan, is wel dat je naar jezelf durft kijken en een aantal dingen wil delen met de psychologe. Wat je vertelt en wanneer je bepaalde, bepaal je volledig zelf.

 

Hoe ziet een sessie bij de psycholoog eruit?


In psychotherapie werken we met een open en onbevooroordeelde dialoog in een veilige omgeving. We starten een gezamenlijke zoektocht naar de werkwijze die aansluit bij jouw persoonlijkheid en hulpvraag en doen dit met respect voor je grenzen en tempo.

Via psychotherapie trachten we je draagkracht te vergroten, je kwaliteiten optimaler te benutten en je inzicht te verruimen waardoor je meer mogelijkheden kan ervaren om problemen aan te pakken.

In het eerste gesprek (een intake) maken we kennis. We verkennen je vraag en verwachtingen. We gaan na of je op de goede plek zit en kunnen in gezamenlijk overleg kiezen voor een volgende afspraak of een geschikte doorverwijzing.

 

Maak een afspraak:

  • Klinisch Psychologe Elisa: mail ons gerust met uw hulpvraag elisa@groepspraktijk-vitruvius.be

Nog vragen? Stel ze gerust, stuur ons een mailtje en we antwoorden zo snel mogelijk.

 

Vergeet niet: De afgelegde weg is minstens even belangrijk als het eindpunt.

Fijne dag

Hartelijke groeten

Tarief

– Sinds 2018 is bij veel mutualiteiten al 5 of 6x per jaar een consult deels terugbetaald.
– De tarieven zijn opgesteld volgens de aanbevelingen van de Vlaamse Beroepsvereniging van Psychologen/Psychotherapeuten.
– Intake/ Opvolging: Elisa 60€/1u

Maak een afspraak online

BOEK NU